Ul. dr. Franje Tuđmana 10, Požega / +385989274925

Uklonjen tehnički kvar

27. kolovoza 2021.

Tehnički kvar uklonjen, nastavljamo s radom u Funky ritmu!!!

#FunkyFood #StreetFoodBar #Požega #FunkyFood #StreetFoodBar #Požega #streetfoodStreetFood